ทนายสุทธศิลป์ สิงหวิโรจน์
อ.บ./ร.บ./น.บ./น.ม./เนติฯ (กฎหมายปกครอง)

สามารถทำคดีออนไลน์ ยื่นคำฟ้อง คำร้อง คำขอ คำแถลง เบิกความ สืบพยาน ในระบบ CIOS และ E-Filling  ไม่ต้องเดินทางไปศาลบ่อย (๑-๒ ครั้ง) ประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ลูกความ

สำนักงาน ศรีสะเกษ

๑๔๔/๑๖๕  หมู่ ๔ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์  ศรีสะเกษ
โทร.๐๔๕-๙๖๔๔๒๑

ดูแผนที่

สำนักงาน นนทบุรี

๑๓๖/๒๙๒ หมู่ ๔ หมู่บ้านภัทรริน ซอย ๑๔ ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ดูแผนที่

ความเชี่ยวชาญ

วินัยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ คดีอาญา คดีแพ่ง คดีศาลปกครอง  คดีศาลอาญาทุจริต คดีศาลแรงงาน 

ดูความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม

คำพิพากษาศาลฎีกา

ทำไมต้องทำกับเรา

ทุกคดีที่รับมาจะทุ่มเทหาทางให้ลูกความได้รับความยุติธรรม  เป็นไปตามหลักกฎหมายและประเพณีกฎหมาย รับผิดชอบคดีจนถึงที่สุด ไม่พาท่านนอกลู่นอกทาง  ไม่พาท่านติดในวังวนคดีความ  ทางออกที่ดีคือผลงานที่ดี
รับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney) คดีปกครอง วินัย  คดีอาญาทุจริต คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีครอบครัวมรดก  คดีผู้บริโภค คดียาเสพติด คดีพิพาทที่ดิน คดีกู้ยืมหนี้สิน  ร่างสัญญา  ทวงหนี้  สืบทรัพย์บังคับคดี  และรับปรึกษาคดีความ

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

๐๙๔-๕๒๔๑-๙๑๕

ไลน์ไอดี

๐๙๔๕๒๔๑๙๑๕

สิงหวิโรจน์ทนายความ

 “….ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้…”

งานทนายความคือตั้งใจ #ทุกคนต้องเข้าถึงความยุติธรรม #Smart Thai Attorney #สิงหวิโรจน์ทนายความ