ประสบการณ์ของทนายความ

ทนายมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ

ผ่านการอบรมเคี่ยวเข็ญด้านความเฉียบคม มีความพร้อมทำคดีรับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney) คดีปกครอง วินัย  คดีอาญาทุจริต คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีครอบครัวมรดก  คดีผู้บริโภค คดียาเสพติด คดีพิพาทที่ดิน คดีกู้ยืมหนี้สิน  ร่างสัญญา  ทวงหนี้  สืบทรัพย์บังคับคดี  และรับปรึกษาคดีความ สามารถทำคดีออนไลน์ พร้อมทำงานทั่วประเทศ มีสำนักงาน มีทีมงานทนายห้าคน  จะให้คำปรึกษาท่านก่อนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 1 ครั้ง ครั้งถัดไปเก็บค่าปรึกษา 500 บาทขึ้นไป การมอบคดีต้องทำสัญญา ลงนามแต่งทนาย และมอบอำนาจพร้อมมัดจำค่าทนายความส่วนแรกก่อน

ประสบการณ์

  • ทนายความ
  • เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ผู้อำนวยการฯ)
  • ปลัด อำเภอ
  • ปลัด อบต.
  • ปลัด เทศบาล
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

“ เป็นทั้งผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี ผ่านประสบการณ์หลากหลาย ”

ทนายรับรองผลงานพร้อมนำเสนอความมุ่งมั่น

ว่าทุกคดีที่รับมาจะทุ่มเทหาทางให้ลูกความได้รับความยุติธรรม เป็นไปตามหลักกฎหมายและประเพณีกฎหมาย รับผิดชอบคดีจนถึงที่สุด ไม่พาท่านนอกลู่นอกทาง ไม่พาท่านติดในวังวนคดีความ ทางออกที่ดีคือผลงานที่ดี

“ เมื่อสู้ยังมีโอกาสชนะ ”