สถิติคดี

สถิติคดี สำนักงานสิงหวิโรจน์ทนายความ

พ.ศ.2564-2566
กลุ่มคดีอาญา

ประเภท ข้อหา จำนวนคดี
ความมั่นคง
- หมิ่นสถาบัน
1
การปกครอง
- หมิ่นเจ้าพนักงาน
1
- หน้าที่ราชการ
4
การยุติธรรม
- แจ้งความเท็จ
2
- ฟ้องเท็จ
3
- เบิกความเท็จ
3
- ละเมิดอำนาจศาล
1
การปลอมและการแปลง
- เกี่ยวกับเอกสาร
2
การค้า
- หลอกขาย
2
เพศ
- อนาจาร
1
ชีวิตและร่างกาย
- พยายามฆ่า
2
- ทำร้ายร่างกาย
2
ต่อเสรีภาพ
- ข่มขืนใจ
1
- พรากผู้เยาว์
1
- หมิ่นประมาท
15
ทรัพย์
- กรรโชก
1
- ฉ้อโกง
12
- โกงเจ้าหนี้
2
- ยักยอก
5
- ทำให้เสียทรัพย์
3
- บุกรุก
3
ลหุโทษ
- ทำร้ายผู้อื่น
2
กฎหมายอาญาอื่นๆ
- อาวุธปืน
2
- ยาเสพติด
7
- จัดหางาน
1
- สิทธิบัตร
1
- เลือกตั้ง
1
- จราจร
3

สถิติคดี สำนักงานสิงหวิโรจน์ทนายความ

พ.ศ.2564-2566
กลุ่มคดีแพ่ง

ประเภท ข้อหา จำนวนคดี
หนี้
- ไม่ชำระหนี้
20
- รับช่วงสิทธิ
3
- เพิกถอนการฉ้อฉล
2
- แปลงหนี้ใหม่
1
สัญญา
- ผิดสัญญา
20
- ละเมิด
10
ซื้อขาย
- ผิดสัญญา
5
- เช่า
3
- เช่าซื้อ
20
- จ้างแรงงาน
2
- จ้างทำของ
5
ยืม
- ผิดสัญญา
15
- ค้ำประกัน
5
- จำนอง
2
- ตัวแทน
3
- นายหน้า
1
ตั๋วเงิน
- เช็ค
1
หุ้นส่วนและบริษัท
- หุ้นส่วนสามัญ
1
ทรัพย์สิน
- ครอบครองปรปักษ์
2
- ภาระจำยอม
1
- สิทธิเก็บกิน
1
ครอบครัว
- ทรัพย์สิน
1
- ชู้
4
- หย่า
5
- หมั้น
1
- ปกครองบุตร
2
- ค่าเลี้ยงดู
3
มรดก
- จัดการมรดก
13
- พินัยกรรม
7
- ผู้จัดการมรดก
5
กฎหมายอื่นๆ
- คดีปกครอง
56
- บังคับคดี
15
- สืบทรัพย์
6
- สหกรณ์
1
- ฌาปนกิจ
1
- ทวงหนี้
12
- แชร์
15
- ลิขสิทธิ์
1
- พรบ.คอม
12
- วินัย
7
- ภาษี
2
- รับรองลายมือชื่อ
5
- นิติกรรม สัญญา
14