การอุทธรณ์ในคดีแพ่งpart2

คู่ความไม่สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาได้เพราะขัดต่อมาตรา226ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งทั้งนี้นั้นด้วยหลักกฎหมายตามมาตรา226จึงสามารถที่จะอุทธรณ์หลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วได้ ทั้งนี้นั้นในการอุทธรณ์ยังมีการกำหนดวางหลักทางกฎหมายไว้อีกในมาตรา229ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าจะอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือภายใน1เดือนนับแต่ศาลมีคำพิพากษาทั้งยังต้องส่งสำเนาให้จำเลยอุทธรณ์และต้องแนบค่าธรรมเนียมในการอุทธรณ์ให้ศาลอีกด้วย

#ทนายโตน

ใส่ความเห็น