ต่อหน้าธารกำนัล

🌍 สาธารณสถาน กับ 👀 “ต่อหน้าธารกำนัล” ต่างกันยังไง? 🤔
😲 “ต่อหน้าธารกำนัล” หมายถึง การกระทำแบบเปิดเผย ในที่ที่คนอาจเห็นได้ (ฎีกาที่ ๔๔๓๖/๒๕๔๗)
🏠 ซึ่งสถานที่นั้นอาจไม่ใช่สาธารณสถานก็ได้นะ
ยกตัวอย่างเช่น 👇
🌿 ถ้ากระทำอนาจารในสนามหญ้าหน้าบ้านตัวเอง ที่คนเดินผ่านไปมาเห็นได้
🏡 ถึงแม้จะเป็นเคหสถานหรือที่รโหฐาน
👀 แต่ถ้าคนอื่นมองเห็นการกระทำนั้นได้ ก็ถือว่าเป็นการกระทำต่อหน้าธารกำนัลแล้ว
สรุปง่ายๆ คือ
🌍 สาธารณสถาน = สถานที่สาธารณะ
👀 “ต่อหน้าธารกำนัล” = กระทำในที่เปิดเผย คนอาจเห็นได้ ไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะหรือไม่ก็ตาม #ทนายโตน

ใส่ความเห็น