ทรัพย์สินดิจิตอล

การลงทุนแบบสมัยใหม่เช่น The Icon หมายถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทไอคอน (Icon หรือ NFT) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของ Non-Fungible Token

ไอคอนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถแบ่งแยกหรือทดแทนกันได้ มักใช้ในการซื้อขายของสะสมดิจิทัล เช่น ภาพศิลปะ ไอเท็มเกม และสินค้าดิจิทัลพิเศษอื่นๆ

การลงทุนในไอคอนมีลักษณะดังนี้:

1. ความเป็นเจ้าของที่ชัดเจน แต่ละไอคอนมีความเป็นเจ้าของที่เฉพาะเจาะจงและสามารถตรวจสอบได้บนบล็อกเชน

2. ความหายาก ไอคอนมีจำนวนจำกัด ทำให้มีมูลค่าเนื่องจากความหายากและเป็นที่ต้องการของผู้สะสม

3. โอกาสในการสร้างรายได้ ผู้ถือครองไอคอนสามารถขาย ให้เช่า หรือใช้งานไอคอนเพื่อสร้างรายได้

4. การเก็งกำไร คนส่วนใหญ่ลงทุนในไอคอนเพื่อหวังกำไรจากการเก็งกำไรระยะสั้น/ยาว

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในไอคอนยังคงมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์อย่างละเอียด เนื่องจากมูลค่าไอคอนขึ้นอยู่กับอุปสงค์และความนิยมของผู้สะสม ซึ่งอาจผันผวนได้ง่าย #ทนาย

ใส่ความเห็น