นัดฟังคำพิพากษา

นัดฟังคำพิพากษาในคดีอาญา หมายถึงวันที่ศาลนัดให้จำเลยมาศาลเพื่อรับฟังคำตัดสินและคำพิพากษาของศาล

เมื่อถึงวันนัดฟังคำพิพากษา จำเลยมีหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

  1. จำเลยต้องมาศาลตามวัน เวลา ที่ศาลนัด หากไม่มาโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจมีคำสั่งออกหมายจับจำเลยได้
  2. จำเลยต้องรับฟังคำพิพากษาของศาลด้วยตนเองอย่างตั้งใจ ไม่ควรมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการดูหมิ่นศาล
  3. หากศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด จำเลยต้องรับทราบผลคำพิพากษาและบทลงโทษที่ศาลกำหนด เช่น จำคุก ปรับ หรือกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ
  4. หากศาลพิพากษายกฟ้อง จำเลยได้รับการปล่อยตัวและมีอิสระเต็มที่
  5. จำเลยมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา

.โดยสรุป การมานัดฟังคำพิพากษาถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จำเลยต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาล เพื่อรับทราบผลคดีและผลของการกระทำความผิด

ใส่ความเห็น