วิธีพิจารณาคดีอาญาทุจริต

วิธีพิจารณาคดีอาญาทุจริต

การพิจารณาคดีในศาลอาญาทุจริตและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแน่นอนว่าแม้จะเป็นศาลที่เอาเข้าจริงก็มาจากศาลยุติธรรมเพราะเดิมเคยมีแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นหนึ่งในแผนกของศาลยุติธรรม

ซึ่งในการพิจารณาคดีหรือการไต่สวนมูลฟ้องนั้น
ผุ้ที่ยื่นฟ้องคดีอาจจะเป็นได้ทั้งราษฎร พนักงานอัยการ คณะกรรมการปปช. รวมไปถึงอัยการสูงสุด หรือตัวประธานปปช.เช่นกันกลุ่มคนเหล่านี้จะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิในการฟ้องคดีอาญาทุจริต

แน่นอนว่าในแง่นี้จะไม่เหมือนกับคดีอาญาทั่วไปที่จะมีแค่ราษฎรกับพนักงานอัยการเท่านั้นที่จะเป็นโจทก์ฟ้องได้

โดยในการฟ้องคดีอาญาทุจริตต้องทำแบบที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนด

ทั้งนี้ในคดีทุจริตจะมีประเภทคดีแยกตามจำเลยผู้ถูกฟ้องคดีดังนี้

คดีที่ฟ้องผุ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

คดีที่ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คดีที่ฟ้องบุคคลทั่วไป

ทนายโตน

ใส่ความเห็น