ศาลรัฐธรรมและกระบวนการในศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญและกระบวนการในศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นศาลในระบบไต่สวนที่มีอำนาจหน้าที่หลักในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายรวมไปถึงยังมีบทบาทในการที่จะต้องเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีบทบาทอื่นๆอีกในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆโดยเฉพาะในทางการเมืองว่าบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ตามที่รัฐธรรมนูญได้วางหลักเอาไว้อาทิเช่น

การต้องเป็นผู้ที่มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์

หรือการที่ต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคดีอาญา

เหล่านี้ถือเป็นบทบาทคร่าวๆของศาลรัฐธรรมนูญ

แต่ทั้งนี้นั้นศาลรัฐธรรมนูญประชาชนไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงต้องนำเรื่องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนแล้วให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการยื่นคำร้องแทน

#ทนายโตน

ใส่ความเห็น