เหตุเดือดร้อนรำคาญ

จากข่าวในวันที่20ที่ผ่านมาที่มีคลิปข่าวจากเพจเจ๊ม้อยv-newsที่มี2สามีภรรยาได้มีการทำร้ายร่างกายกันแล้วพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะไม่เอาเรื่องกันเพราะเคลียกันแล้วในข่าวนี้จึงมีหลักกฎหมายที่ต้องการมาเล่าเพราะการที่เพื่อนบ้านข้างบ้านเรามีการทะเลาะเบาะแว้งกันดังเช่นในข่าวนี้ย่อมสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเช่นกัน
ซึ่งในประมวลกฎหมายอาญาได้มีการกำหนดอยู่ในมาตรา370และมาตรา397
โดยมาตรา370 ผู้ใดส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000บาท
และในมาตรา397 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญต้องระวางโทษปรับไม่เกิน5,000บาท
ดังนั้นจากหลักการทางกฎหมายข้างต้นเมื่อเราไปดูที่ข่าวที่ยกมาการทะเลาะกันดังกล่าวย่อมนำมาสู่การส่งเสียงดังซึงถือได้ว่าเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะมีความผิดอาญาตามที่ได้กล่าวมาซึ่งเป็นความผิดลหุโทษได้เช่นกัน

#ทนายโตน

ใส่ความเห็น